تحقیق با موضوع رهبری تحول آفرین، مزیت رقابتی، فرهنگ سازمانی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

موردي:دندانپزشكي هاي شهراراك). مجله مدیریت بازاریابی، شماره 15: 146-131.
اسماعیل پور، حسن.؛ غفاری، پیمان. و متین راد، امیرحسین. (1389). نقش بسته بندی در تصمیم گیری خرید(مطالعه موردی: بسته بندی مواد غذایی). صنعت و کارآفرینی، شماره پنجاه و یکم.
الوانی، سید مهدی.؛ کهن هوش نژاد، رضا.؛ صفری، سعید. و خدامرادی، سعید. (1392). شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 70: 24-1.
امیر کبیري، علیرضا.؛ خدایاري، ابراهیم.؛ نظري، فرزاد. و مرادي، محمد. (1385). بررسی رابطه بین سبک‌هاي رهبري تحول آفرین وتبادلی با تعهد سازمانی کارکنان. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره4، شماره 14: 142-117.
انصاری رنانی، قاسم. و ارسطو، ایمان. (۱۳۸۵). رابطه هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین در مدیران صنعت بیمه. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
اینانلو، پیام. (1387). بررسی سبک رهبری مدیران عالی شعب سازمان تامین اجتماعی تهران در چارچوب مدل بس. پایان نامه تحصیلات تکمیلی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
بصیرت، سروش. (1389). بررسی تأثیر عوامل ساختاری و زیرساختاری استراتژی تولید بر رقابت‏پذیری در صنعت کاشی و سرامیک استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت اجتماعی، دانشگاه پیام نور.
پی رابینز، استیفن. (1374). مدیریت رفتار سازمانی، جلد دوم. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
پیرس و رابینسون. (1380). برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چاپ دوم، یادواره کتاب، تهران، ایران.
تابلی، حمید.؛ تیرگر، هدایت الله.؛ مظفری، لیلا.؛ مرتضوی، حمید. و مهرابی فر، فاطمه. (1391). بررسی رابطه بین سبک رهبري تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمانهاي دولتی شهرستان نی ریز. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره1.
تاج زاده نمین، ابوالفضل. و محقق، منیره. (1393). واکنش شکایت آمیز دانشجویان از خدمات موجود در دانشگاه در محیطهاي آنلاین و آفلاین (مورد مطالعه:دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه آزاد قزوین). مجله مدیریت توسعه و تحول: 81-71.
تربتی، امیر علی. (1391). شش کلید طلایی جهت موفقیت در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران. دوازدهین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 1 الی 2 اسفند ماه، تهران، ایران: 26-1.
تونکه نژاد، ماندنی. (1385). مقایسه دو سبک رهبري خدمتگذار و تحول گرا دو محیط، دو سبک رهبري. ماهنامه تدبیر، سال 17، شماره172.
جلالی، رضا. و خسروانی، فرزانه. (1389). فراموشي سازماني؛ چالش مهم مديران در عصر جديد كسب و كار. پژوهش نامه مديريت تحول، سال دوم، شماره 4: 117-98.
جنگی، امیر هوشنگ.؛ اسدی، اصغر. و میر آقازاده، سید امیر. (1393). اثر اجرای استاندارد 28 حسابداری و افزایش مطالبات بر حد توانگری شرکت های بیمه. پژوهشنامه بیمه، سال بیست و نهم، شماره مسلسل 115، شماره 3: 94-75.
چمنی، احمد رضا. و سلیمی، سوده. (1393). بررسی تاثیر مدل ارزش ویژه مشتري در شکل گیري برند رستورانهاي زنجیره اي. مجله مدیریت توسعه و تحول: 80-71.
حبیبی، کیومرث.؛ حقی، محمد رضا. و صداقت نیا، سعید. (1393). مقايسه تطبيقي قابليت پياده مداري در محلات مسكوني طراحي شده ازديدگاه ساكنين نمونه مطالعاتي: محله هفت حوض و فاز يك شهرك اكباتان در شهر تهران. نشريه علمي – پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران، شماره 8: 12-1.
حسینی، سید شمس‏الدین. و احتیاطی، احسان. (1385). مزیت رقابتی و اندازه‏گیری آن، مطالعه موردی متانول ایران. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره28.
حسینی، فرشید.؛ رایج، حمزه.؛ استیری، مهرداد. و شریفی، سید مهدی. (1389). بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر – پیرو. نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، شماره 4: 72-55.
حسینی سرخوش، سید مهدی. (1389). چارچوب مفهومی تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره30.
حقیقی فرد، علی معایر.؛ یوسفی، سجاد. و میرزاده، اکبر. (1389). سبک رهبری و پیامدهای آن در چارچوب الگوی رهبری تمام عیار. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 28: 27-11.
حنفي زاده، پيام. و رحماني، آرزو. (1389). روش تحقيق در ساختارهاي چند بعدي. نشر ترمه، تهران، ایران.
خاکی، غلامرضا. (1383). روش تحقیق در مدیریت. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
خاکی، غلامرضا. (1386). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. چاپ سوم، انتشارات بازتاب، تهران، ایران.
خاکی، غلامرضا. (1387). روش تحقیق در مدیریت. انتشارات بازتاب، تهران، ایران.
خاکی، غلامرضا. (1391). روش تحقیق( با رویکرد پایان نامه نویسی). چاپ دوم، انتشارات فوژان، تهران، ایران: 376 صفحه.
خوش سیما، غلامرضا. (1391). تاثیر انعطاف پذیری زیرساختارهای فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان. راهبردهای بازرگانی دانشور رفتار دو فصلنامه دانشگاه شاهد، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 1: 100-79.
خیراندیش، مهدی. و کاملی، محمدجواد. (1390). رهبری تحول آفرين؛ عاملی در موفقيت پروژه هاي مديريت دانش. نشریه علمی – ترویجی فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال ششم، شماره 23: 171-161.
داونی، ریچارد. (1381). استراتژی های ضد انقلابی برای رهبران صنعت. ترجمه رامبد باران دوست، مجله گزینه مدیریت، شماره 25.
ده یادگاری، سعید.؛ انواری رستمی، علی اصغر. و کرد ناییچ، اسدالله. (1384). بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکت های ایرانی صادر کننده سنگ های تزیینی. مجله پژوهش های بازرگانی، شماره 37.
رابینز، استیفن. (1381). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، جلد دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، ایران.
رحمانی یوشانلویی، حسین. (1390). طراحی مدلی برای موفقیت مدیریت دانش با رویکرد چندسطحی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
رضازاده، آرش. و عزیزی، غلام رضا. (1391). تاثیر رهبری تحول آفرین بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان (مورد مطالعه: نمایندگی های یک شرکت بیمه ای در استان یزد). تازه های جهان بیمه، شماره 172: 43-29.
رضایی، منیره.؛ طباطبایی، سید محمود. و ساکی، رضا. (1390). بررسي رابطه هوش هيجاني و رهبري تحول آفرين مديران دبيرستان هاي شهرستان ورامين. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم، شماره 4: 82-67.
رضایی پور، اندیشه. و حسام، سمیه. (1393). عوامل موثر بر اجراي گايدلاين شناسايي صحيح بيماران در مركز آموزشي درماني شهيد مطهري مرودشت: 1392. مدیریت بهداشت و درمان: 24-15.
رضایی دولت آبادی، حسین. و مهرآذین، سیما. (1392). تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها، در محیط های متغیر و پویا. فصلنامه پژوهش حسابداری، سال دوم، شماره 8: 99-89.
رمضانيان، محمدرحيم.؛ اكبري، محسن. و اسماعيل زاده، محمد. (1393). شناسايي اولويت هاي رقابتي و تعيين رابطه آن با مزيت هاي رقابتي منبع محور(مطالعه موردي: شركت هاي مستقر در شهرك صنعتي رشت). مجله مدیریت صنعتی، دوره 6، شماره 3: 510-491.
رودساز، حبیب.؛ رضایی منش، بهروز. و توکلی، شقایق. (1391). تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ، سال بیست ودوم، شماره 68: 134-109.
رهنمای رودپشتی، فریدون. (1387). حسابداری مدیریت راهبردی مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
زارع چاهوکی، محمد علی. (1389). روش های تحلیل چند متغیره در نرم افزار spss. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، بازیابی شده از آدرس
http://utcan.ut.ac.ir/member/syllabus/mazare/multivariate.pdf : 36 صفحه.
زاهدی، شمس السادات.؛ اسدپور، امین. و حاجی نوری، خاطره. (1390). رابطه سيبرنتيك و مديريت دانش در سازمان. فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول، شماره 63: 25-1.
زرآبادي پور، سعید.؛ زرگرپور، حمید. و زحمتکش، حسن. (1384). مرور روش‌ها وتوسعه سیستم مدیریت دانش بر پایه وب. مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران: 16-1.
ساعتچی، محمود. (1375). روانشناسی کاربردی برای مدیران. انتشارات ویرایش، تهران، ایران.
سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازي، ا. (1380). روشهاي تحقيق درعلوم رفتاري. چاپ پنجم، انتشارات آگاه، تهران.
سکاران، اوما. (1381). روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمود صائبی و محمود شیرازی، چاپ پنجم، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سلطانی، ایرج. (1385). نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی. تدبیر، شماره 169: 32-28.
سنجقی، محمدابراهیم. (1380). تحلیلی بر ماهیت و ابعاد نظریه رهبری تحول آفرین. فصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال یازدهم، شماره 37 و 38: 312-281.
سنجقی، محمد ابراهیم.؛ فرهی بوزنجانی، برزو. و حسینی سرخوش، سید مهدی. (1390). تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 32: 136-111.
شوماخر، رندال، ای. و لومکس، ریچارد، جی. (1388). مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی، انتشارات جامعه شناسان، تهران، ایران.
صادقپور، بهرام. و مرادي، وهاب. (1389). تحلیل آماری با نرم افزار های SPSS و AMOS. انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
صادقی، تورج.؛ لشکری، محمد. و کربلایی اسماعیلی، حمیدرضا. (1391). ارايه مدل عوامل اصلي موفقیت در صادرات از دیدگاه صادرکنندگان در ایران. مجله مدیریت بازاریابی، شماره 17: 82-61.
صادقی، مهلا. (1393). بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایربورسهاي جهان و دلایل قوت و ضعف آن. پژوهش حسابداری، شماره 12: 193-175.
صادقی شریف، سید جلال. و امیری، محراب. (1387). بررسی رابطه میان لیزینگ، بدهی ها و هزینه های نمایندگی در بخش های مختلف اقتصادی کشور. تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 25: 72-57.
ضیایی، محمد صادق. و نرگسیان، جواد. (1389). بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين و كاهش تحليل رفتگي كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه شهيد بهشتي تهران. نشريه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهی، سال چهل و چهارم، شماره 52: 33-13.
عابدی جعفری، حسن. و آغاز، عسل. (1387). رهبران تحول آفرین و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی). مجله دانش مدیریت، شماره 80: 92-77.
عابدی جعفری، حسن. و مرادی، محمد. (1384). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین. فصلنامه دانش مدیریت، شماره۷۰.
عباسي، نرگس.؛ شادرخ، علي. و وحيدي اصل، محمدقاسم. (1388). آمار و احتمال. دانشگاه پیام نور، تهران، ایران: 357 صفحه.
عربیون، ابوالقاسم.؛ دهقان نجم آبادی، عامر.؛ رضازاده، آرش. و حاجی فتحعلی، عباس. (1392). بررسی تأثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بر رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال پنجم، مسلسل 17، شماره یکم: 74- 55.
عسگری، احمد. (1388). بررسی ارتباط شرایط احراز شغل با شاغل و اثر آن بر کارآیی شغل. میثاق مدیران، شماره 44: 65-62.
عطاران، جواد.؛ دیواندری، علی. و آدینف، حیات. (1391). شناسايي عوامل مؤثر بر تحكيم بازار(تحقق مزيت رقابتي پايدار) خدمات بانكي در بانك ملت بر مبناي ديدگاه منبع محور. مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 12: 112-91.
علوی، سید امین ا…. (1376). روانشناسی مدیریت و سازمان ( رفتار سازمانی). انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ایران.
فاریابی، محمد.؛ تجویدی، رعنا. و تجویدی، مینا. (1390). بررسی رابطه بازار محوري و مزیت رقابتی درگروه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تلفن همراه، انعطاف پذیری، بازاریابی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بیمه ایران، رهبری خدمتگزار، سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی