تحقیق با موضوع رفتار مصرف کننده، استان گیلان، رفتار خرید

دانلود پایان نامه ارشد

ضوابط همکاری با بخش خصوصی، نارسایی در تأمین نیازهای تحقیقاتی و نبود تعامل مثبت و سازنده بین بخش‌های تحقیقاتی و اجرایی از جمله مشکلات این بخش است”. همچنین از مجموع 8 کشور موجود در D8، ایران تنها کشوری است که دارای پتانسیل تولید مواد ارگانیک و آلی و زیستی در کشور های مذکور است. از مجموعه کشورهای عضو D8، تنها ایران دارای فن آوری تولید محصولات ارگانیک و کود های آلی و زیستی است و می تواند محصولات خود را در کشورهای مذکور عرضه کند. در ضمن ظرفیت های زیادی برای توسعه وجود دارد که با اجرای پروژه ها، برنامه ریزی و حمایت دولت می توان از این ظرفیت ها استفاده بهتری کرد .

2-3-4) مرغ سبز چیست؟
مرغ ارگانیک به مرغی گفته می شود که دانه و آبی که می خورد، ارگانیک باشد؛ یعنی از هیچ نوع ماده غیرطبیعی، شیمیایی و افزودنی برای تغذیه و پرورش این مرغ ها استفاده نشود. علاوه بر اینها، چنین مرغی نباید هیچ گونه دارویی از جمله انواع آنتی بیوتیک ها را در طول دوران رشدش دریافت کرده باشد (Kennedy et al., 2004). این نوع مرغ در کشور ما بسیار جوان است. و با عنوان مرغ سبز شناخته می شود. مرغ سبز با مرغ ارگانیک در تمام دنیا یک معنی و مفهوم یکسان دارد ولی در ایران این 2 مفهوم کمی فرق می کنند. دلیل این امر نیز جدید بودن خود مفهوم ارگانیک در ایران است.
مرغ سبز47 در ایران، چند سالی است که چرخۀ تولید آن آغاز شده است. انجمن ارگانیک ایران48 در سال 1391 اعلام کرد، این مرغ همان مرغ بدون آنتی بیوتیک است. یعنی این مرغ ها هیچ نوع آنتی بیوتیک و داروهای ضد کوکسی دیوزی مصرف نکرده اند. کوکسی دیوز49 نوعی بیماری انگلی طیور است؛ معمولا مرغدارها برای پیشگیری از ابتلای مرغ های خود به این نوع بیماری، داروی کوکسی دیوز که نوعی آنتی بیوتیک است، به مرغ ها می دهند اما همان طور که بیان شد، مرغ های سبز هیچ نوع آنتی بیوتیکی دریافت نمی کنند. سازمان دامپزشکی کشور این مرغ ها را در طول دوره پرورش، ۳ بار آزمایش می کند و اگر در هر ۳ نوبت داروهای نامبرده در بدنشان وجود نداشته باشد، مجوز عرضه به عنوان مرغ سبز را دریافت می کنند. اگر وجود هرگونه آنتی بیوتیک در بدن این مرغ ها به اثبات برسد، دیگر نشان مرغ سبز برای فروش به آنها داده نمی شود و چنین مرغ هایی باید مانند سایر مرغ های معمولی در بازار به فروش برسند.

2-3-5) مرغ سبز در استان گیلان
استان گیلان بزرگترین تولید کنندۀ مرغ سبز در کشور می باشد. حجم تولیدات استان به اندازه ای است که از سال 1388 با تولید 850 تن گوشت مرغ سبز، توانایی صادرات این محصول را دارد. از 36 واحد صنعتی تولید کنندل مرغ در سطح استان گیلان 20 واحد به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک مشغول هستند. دلیل این امر اظهارات دکتر علی بشری معاون مدیرکل دامپزشکی استان گیلان در سال 1389 و مجید غلامی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سال 1390 است که هر دو عنوان کرده اند که “تولید مرغ سبز استان به شدت در حال افزایش است و حجم این تولیدات نه تنها می تواند پاسخگوی کل کشور باشد بلکه استان گیلان توانایی صادرات این محصول را به دیگر کشورهای جهان به خصوص آمریکا، چین و برزیل که بزرگترین مصرف کنندگان این نوع مرغ هستند دارد”.

2-3-6) مصرف کننده ارگانیک
مصرف کنندگان ارگانیک شاخه ای از مصرف کنندگان سبز هستند. مصرف کنندگان سبز، کسانی هستند که به طور داوطلبانه شیوه هایی از مصرف را بر می گزینند که با محیط زیست سازگار باشد (Peattie, 2001). در واقع مصرف کنندگان سبز تحت شرایط مصرف گرایی اخلاقی قرار میگیرند (Connolly & Prothero, 2008, p. 118). به عبارت دیگر به مصرف کننده ای اطلاق می شود که در رفتار خرید، فعالیت های مرتبط با بازار و همچنین در عادات مصرفی خود نگران محیط زیست هستند و تأثیر رفتارشان را بر محیط طبیعی اطرافشان در نظر می گیرند. مصرف کنندگان ارگانیک علاوه بر تمام ویژگی ها و نگرانی هایی که یک مصرف کننده سبز دارد، یک ویژگی دیگری نیز دارد و آن عبارتست از نگرانی سلامت غذایی خود و خانواده خود. مطالعات متععدی دربارۀ ویژگی های دموگرافیکی مصرف کنندگان ارگانیک انجام گرفته و هنوز هم در حال انجام است. به عنوان مثال جنسیت افراد، درآمدشان، سطح تحصیلاتشان و یا حتی سن آنها نیز به عنوان شاخص هایی هستند که متمایز کننده این نوع از مصرف کنندگان از مصرف کنندگان عادی می باشند (Hofmann, 2006; Zanoli et al., 2004; Davies et al., 1995; Zanoli & Naspetti, 2002). در زمینه جنسیت افراد بسیاری از نظرسنجي ها که انجام شده نشان مي دهد که خانم ها نسبت به آقایان تمایل بیشتري به غذاهاي ارگانیک دارند (Radman, 2005; Hofmann, 2006; Zanoli et al., 2004). همچنین تحقیق هافمن50 در سال 2006 نشان می دهد که زنان فکر می کنند که غذاهای ارگانیک مزه و طعم بهتری دارد. و یا مطالعه دیگری دربارۀ مصرف کنندگان ارگانیک نشان مي دهد که خانم ها احساس مسؤلیت بیشتري به سلامت افراد خانواده دارند. بنابراین این امر، خانم ها را به سوي خرید محصولات ارگانیک بیشتري هدایت هدایت میکند در حالیکه آقایان بیشتر براساس ذاﺋﻘﻪ خرید مي کنند (Hofmann, 2006). بعضي از مطالعات نتوانستند تفاوت آشکاري را بین گروه هاي سني بیابند (Radman, 2005; Zanoli et al., 2004 Davies et al., 1995;). از سوي دیگر تحقیقاتي وجود دارند که این ارتباط در آنان نمایان است (Latacz & Fosters, 1997). براي مثال در انگلستان مشخص شده است که مصرف کنندگان محصولات ارگانیک افراد بین 45-54 سال هستند که غذاهاي با سبزیجات بیشتر را نسبت به گروه هاي سني دیگر ترجیح مي دهند. اگر چه تحقیق مشابه دریافته است که جوانتر ها نسبت به مسن تر ها پول بیشتري را صرف غذاهاي ارگانیک مي کنند. تحقیق دیگري در انگلستان نشان داد که جوانتر ها و مسن تر ها تمایل کمتري و افراد 30 ساله که فرزند ندارند علاقه و تمایل زیادي به محصولات غذایي ارگانیک دارند (Padel & Foster, 2005). همچنین تحقیقاتي که در سطح اروپا انجام شده نشان دهندۀ این است که، خریداران محصولات ارگانیک عموماً جوانتر از 45 سال هستند (Wier & Calverley, 2002). با این حال در زمینه گروه های سنی همانگونه که ذکر شد نمی توان به صورت دقیق یک گروه را مصرف کنندگان خاص و همیشگی محصولات ارگانیک نام برد. مشتریان داﺋﻤﻰ در بیشتر کشور ها از مشتریان اتفاقي یا کساني که محصولات ارگانیک را خریداري نمي کنند، تحصیلکرده تر هستند (Radman, 2005; Zanoli et al., 2004; Wier & Calverley, 2002). مصرف کنندگان همیشگي محصولات ارگانیک اطلاعات بیشتري دربارۀ این محصولات دارند. علاوه براین، رابطۀ مثبتي بین دانش نسبت به این محصولات و خرید آنها وجود دارد. از این رو دریاغته اند که مصرف کنندگان تحصیل کرده دانش بهتري نسبت به محصولات ارگانیک دارند.تحقیقات نتایج گوناگوني را دربارۀ متغیر درآمد بدست آورده اند. بعضي از تحقیقات ادعا کرده اند که درآمد تأثیر مثبتي بر مصرف غذاهاي ارگانیک دارد (Davies et al., 1995; Latacz & Fosters, 1997; Padel & Foster, 2005; Zanoli et al., 2004 ). ادعاي دیگر این است که افرادي که در شهر ها رشد و زندگي کرده اند، بیشتر از افراد روستایي مواد ارگانیک مصرف مي کنند (Radman, 2005). تحقیقاتي که در کشور دانمارک انجام شده نیز بر این امر تأکید دارد که مصرف کنندگان ارگانیک بیشتر در شهر هاي بزرگ و نواحي شهري با موقعیت اقتصادي-اجتماعي بالاتر زندگي مي کنند (Zanoli et al., 2004).

2-4) انتخاب مصرف کننده51
افراد دو دسته انتخاب دارند. دسته اول انتخاب های هستند که جنبه مادی ندارند و شخص در طی زندگی خود با آنها روبرو می شود. همانند انتخاب همسر، انتخاب محلی جهت سکونت خود و خانواده و یا انتخاب های سیاسیشان. دسته دوم انتخاب هایی است که جنبه مادی دارد و فرد جهت این انتخاب های منابع مادی پرداخت می کنند. مانند انتخاب کالا، محصولات و یا برندی خاص و انتخاب خدماتی خاص است. بررسی جنبه دوم انتخاب هایی که افراد دارند سبب ایجاد ادبیاتی در بازاریابی شده است که انتخاب مصرف کننده نامیده می شود. دربارۀ انتخاب مصرف کنندگان تاکنون تعریف درست و دقیقی اراﺋﻪ نشده است. تعریفی که من در این زمینه اراﺋﻪ می کنم به صورت زیر است:” انتخاب مصرف کنندگان، پروسه ای از رفتار خرید آنان می باشد که در طی آن تصمیم می گیرند که چه کالا، محصول، خدمات و یا برند خاصی را جهت خرید انتخاب نمایند و این انتخاب و ترجیح آنان معلول عواملی است که مهمترین آن عبارتند از، مطلوبیت و احساس رضایتمندی است که در صورت مصرف کالا یا محصول، خدمات و برند خاص دریافت می کند، ذهنیت قبلی فرد نسبت به آن مولفه و همچنین تأثیر تبلیغات بر وی، که این تبلیغات می تواند طیف وسیعی را از سفارش دوستان و آشنایان تا برخورد فروشنده در بر گیرد”.
همانگونه که ذکر شد انتخاب مصرف کنندگان بخشی از رفتار آنان می باشد. بلچ و بلچ52، رفتار مصرف کننده را فرایندها و فعالیت هاي افراد در ارتباط باهم، در هنگام جستجو برای انتخاب، خرید، استفاده، ارزیابي و یا کنار زدن و انتخاب نکردن محصولات و خدماتي که برای بر ﺁوردن نیاز ها و خواسته هاي خود احتیاج دارند، تعریف مي کنند. انتخاب مصرف کنندگان ﺗﺋوري از اقتصاد خرد است که مرتبط با اولویت بندي کالاهاي مصرفي، خدمات و هزینه ها، مصرف و در ﺁخر منحني تقاضاهاي مصرف کننده است. اولویت مصرف کنندگان در انتخاب محصولات چیزي است که توسط مصرف کنندگان ترجیح داده شده و به عنوان گزینه اصلي مصرف کننده نام برده مي شود. بنابراین در بخش بعدی رفتار مصرف کنندگان به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص گردد چه عواملی در انتخاب آنان به طور دقیق نقش دارند.

2-5)تحلیل رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده53 الگویي پیچیده و درکي فلسفي براي تحقیقات بازاریابي است. رفتار مصرف کننده، شامل ایده ها، احساسات، تجارب و فعالیت هاي مصرف کننده به همراه عوامل اضافي خارجي مانند: تبلیغات، قیمت و قوانین است. بنابراین رفتار مصرف کننده فرایندي پویا مي باشد، که علت این پویایي تغیرات دنباله دار ایده ها و ادراکات و فعالیت هاي مصرف کننده گان به عنوان فرد یا یک گروه مي باشد (Solomon, 2006; Blackwell et al., 2001).
ایده اصلي پشت تحقیق از مصرف کنندگان، پرسیدن سؤال درباه دلایل انتخاب و خرید آنان بود، اگر چه محققان بایستي عمیقتر باشند و از مردم دربارة اینکه چگونه و در چه شرایطي خرید و یا مصرف مي کنند، سؤال بپرسند (Blackwell et al., 2001).

2-5-1) عوامل تأیین کنندة آنالیز مصرف کننده
بر طبق نظر پیتر و اولسن54، مصرف کنندگان بایستي با توجه به 3 عامل تحلیل شوند:
شناخت و تأثیر
رفتار
محیط و رابطة این عوامل با یکدیگر.
هر عامل به تنهایي مي تواند بر عوامل دیگر اثر بگذارد و یا مي تواند دلیلي براي فهمیدن آن باشد. بنابراین،
زمانیکه براي استراتژي بازاریابي تصمیم گیري مي کنیم، تمامي عوامل بایستي بررسي شوند.

شکل (2-3). سه عامل تحلیل مصرف کننده
تأثیر، نگراني احساسي فرد نسبت به یک محصول مانند ستودن آن و یا تنفر را بیان مي کند، در حالي که شناخت مي تواند به عنوان فعّالیت هاي ذهني مانند یادگیري، تفسیر و ارزیابي شرح داده شود. وقتي افراد در معرض محرک ها قرار مي گیرند، آنان تصویري از کالا ها، مؤقعیّت ها، افراد و یا تجربیاتي در ذهن دارند. هر فرد شیوة خودش در دریافت، درک و بیان محیط اطرافش را دارد. در بعضي درجات این خصوصیات به طور معمول بسته به رفتار و باورهاي عمومي مي باشند. اثر و شناخت به طور مشتاقانه به یکدیگر متصل هستند، اگر چه اساساً از دو راه مختلف احساسات و تفکر مي آیند. در نتیجۀ توضیحات گوناگون از رفتار مصرف کننده، پیتر و اٌلسن این اصطلاح را به صورت “رفتار واضح مشتري” تعریف کرده اند، که به معني فعَالیت هایي از مشتريان است که مي توانند به وسیلة شیوه هاي کمي و کیفي تحلیل و آنالیز شوند.

2-6)عوامل داخلی تأثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کننده
عوامل داخلی، همان ویژگی های شخصیتی و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع محیط زیست، کشاورزی ارگانیک، مواد غذایی Next Entries تحقیق با موضوع رفتار خرید، رفتار خرید مصرف کننده، عوامل اجتماعی