تبيين، پيرامون، چيست؟

دانلود پایان نامه ارشد

مباهله…………………………………………………87
گفتار اول: تفسير آيه……………………………………………………………………………………………………….87
الف) فرازهاي آيه مباهله……………………………………………………………………………………….87
ب) نكاتي پيرامون مباهله………………………………………………………………………………………90
1) شرائط حاضرين در مباهله……………………………………………………………………….90
2) شرائط مباهله…………………………………………………………………………………………90
3) جايگاه مباهله…………………………………………………………………………………………91
گفتار دوم: اثبات افضليت و ولايت اميرالمؤمنين(ع)…………………………………………………………………..91
الف) استدلال ائمه اطهار(ع)…………………………………………………………………………………..91
ب) استدلال علما و مفسرين………………………………………………………………………………….92
1) شيخ مفيد(ره) ………………………………………………………………………………93
2) سيد مرتضي(ره)……………………………………………………………………………93
3) شيخ طوسي(ره) …………………………………………………………………………..93
4) خواجه نصير(ره)…………………………………………………………………………..93
5) علامه حلي(ره) …………………………………………………………………………….94
6) تفاسير متأخرين……………………………………………………………………………………94
گفتار سوم: روايات مباهله……………………………………………………………………………………………………96
فصل چهارم: پاسخ به شبهات درباره آيه مباهله………………………………………………………………………….104
گفتار اول: شبهات ابن تيميه………………………………………………………………………………………….104
گفتار دوم: شبهات ديگران…………………………………………………………………………………………….113
بخش سوم: آيه نجم ……………………………………………………………………………………………………..118
فصل اول: مفردات آيه نجم…………………………………………………………………………………………….119
گفتار اول: معاني لغوي……………………………………………………………………………………………………119
گفتار دوم: استعمالات قرآني……………………………………………………………………………………………120
فصل دوم: ديدگاه اهل سنت درباره آيه نجم………………………………………………………………………………122
گفتار اول: اقوال مفسرين…………………………………………………………………………………………………122
الف) مفسرين مخالف تفسير شيعه………………………………………………………………………….122
1) فخر رازي………………………………………………………………………………………………122
2) ابن عربي………………………………………………………………………………………………..122
3) ابوحيان…………………………………………………………………………………………………..122
4) تفاسير معاصر…………………………………………………………………………………………..122
ب) مفسريني كه نظر شيعه را ذكر نمودند………………………………………………………………..124
گفتار دوم: روايات كتب اهل سنت……………………………………………………………………………………124
فصل سوم: ديدگاه مفسرين و علماي شيعه درباره آيه نجم……………………………………………………………126
گفتار اول: تفسير مطابق ظاهر……………………………………………………………………………………………126
گفتار دوم: تفسير باطن آيه بوسيله روايات…………………………………………………………………………..127
نتيجه گيري و جمع بندي………………………………………………………………………………………………131

مقدمه
آخرين و كامل ترين دين الهى با بعثت خاتم انبياء، حضرت محمّد مصطفى(ص) به جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام رسانان الهى با نبوّت آن حضرت پايان پذيرفت. دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا(ص) و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت. ادامه اين راه الهى در هجدهم ذى الحجّه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منّان پس از پيامبر خدا(ص)، به نخستين رادمرد عالم اسلام يعنى امير مؤمنان على(ع) سپرده شد. در اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت، نعمت الهى تمام و دين اسلام تكميل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد. اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسلام مأيوس گشتند.
ديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر(ص) با توطئه هايى از پيش مهيّا شده مسير هدايت و راهبرى را پس از رحلت ايشان منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در تحيّر و سردرگمى قرار دادند. آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس هاى شيطانى، حقايق اسلام را كه همچون آفتاب جهان تاب بود پشت ابرهاى سياه شكّ و ترديد قرار دادند. بديهى است كه على رغم همه توطئه ها، حقايق اسلام و سخنان دُرَرْبار پيامبر(ص)، توسّط امير مؤمنان على(ع)، اوصياى آن بزرگوار و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در هر برهه اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است. آنان با بيان حقايق، دودلى ها، شبهه ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته اند. در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد(ره)، سيّد مرتضى(ره)، شيخ طوسى(ره)، خواجه نصير(ره)، علاّمه حلّى(ره)، قاضى نوراللّه(ره)، مير حامد حسين(ره)، سيّد شرف الدين(ره)، امينى(ره) و… همچون ستارگانى پرفروغ مى درخشد. چرا كه اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيّات مكتب اهل بيت(ع)، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ گويى شبهات پرداخته اند. زحمات بي شائبه اين بزرگان در تبيين معارف حقه تشيع و اثبات ادله عقلي امامت و ولايت و تشريح ادله نقلي شامل آيات و روايات و نيز پاسخ به شبهات و ايرادات برخي از اهل سنت ستودني است.
تعريف و محدوده مسأله
بحث در امامت در دو مقام مطرح است ابتدا در امامت عامه كه بحث از امكان و ضرورت وجود جانشين براي پيامبر اكرم(ص) است و مقام ديگر در امامت خاصه است يعني بحث در اثبات امامت بلافصل حضرت علي بن ابيطالب(ع)؛ ادله در اين باب شامل ادله عقلي و نقلي است كه ادله نقلي خود به دو دسته آيات و روايات تقسيم مي گردد. در ميان آياتي كه امامت خاصه را اثبات مي كنند آيات صادقين، مباهله و نجم به چشم مي خورند. محدوده اين مسئله علم كلام است كه براي تبيين آن از منابع تفسيري نيز بهره برده شده است. از مشخصه هاي خاص اين تحقيق پاسخ به شبهات ابن تيميه1 در كتاب منهاج السنه، امامت در پرتو نصوص تأليف فيصل نور و كتاب اصول مذهب شيعه الاثني عشريه تأليف دكتر ناصرالدين قفاري است.

پيشينه موضوع
كتب كلامي و تفسيري حول اين سه آيه شريفه با هدف اثبات امامت حضرت علي بن ابيطالب(ع)بسيار بحث نموده اند ولي بامحوريت پاسخ به شبهات سه منبع فوق تحقيقي يافت نشد؛ گرچه در پاسخ به امثال ابن تيميه اهتمام بيشتري توسط علمايي همچون قاضي نورالله شوشتري(ره) در كتاب احقاق الحق و علامه طباطبائي(ره) در تفسير الميزان و آيت الله سيد علي ميلاني در كتاب تشييد المراجعات شده است. لكن پاسخ به ديگر منابع و در يك كتاب تحقيقي بررسي نشده است.
ضرورت
تثبيت امامت خاصه به ويژه در دوران غيبت از اهميت ويژه اي برخوردار است. تقويت مباني اعتقادي شيعه و تبيين استدلالهاي مستحكم آن ضرورت ديگر اين تحقيق است. همچنين مباحث علمي و مبنايي با بهره مندي از منابع مشترك ميان فريقين مانند قرآن كريم مي تواند به تقريب مذاهب نيز كمك نمايد زيرا استفاده از منبع مورد قبول طرفين در جهت وحدت امري ضروري و راهگشا است.
اهداف
هدف از اين تحقيق اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) توسط آيات قرآن است؛ از جمله آياتي كه تبيين مسئله امامت و ولايت و به ويژه اثبات امامت حضرت اميرالمومنين(ع) مي نمايد، آيات مباهله، صادقين و نجم مي باشد كه در اين پايان نامه ضمن تبيين مفردات و شأن نزول آنها، تفسير علماي شيعه و نيز تفسير اهل سنت را تبيين و به شبهات مطرح شده از سوي آنها به ويژه شبهات ابن تيميه در كتاب منهاج السنه که در رد کتاب منهاج الكرامة فى اثبات الإمامة علامه حلي(ره) نوشته شده، اصول عقايد شيعه تأليف القفاري و كتاب الامامه و النص تأليف فيصل نور است، خواهيم پرداخت.
سؤال اصلي
آيات صادقين، مباهله و نجم چگونه مي توانند امامت خاصه كه همان امامت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص) است، را اثبات نمايد؟

سؤالات فرعي
1) چگونه آيه صادقين اثبات امامت خاصه مي كند؟
2) چگونه آيه مباهله اثبات امامت خاصه مي كند؟
3) چگونه آيه نجم اثبات امامت خاصه مي كند؟
4) نظر علماي شيعه پيرامون آيه صادقين چيست؟
5) نظر علماي شيعه پيرامون آيه مباهله چيست؟
6) نظر علماي شيعه پيرامون آيه نجم چيست؟
7) نظر اهل سنت پيرامون آيه صادقين چيست؟
8) نظر اهل سنت پيرامون آيه مباهله چيست؟
9) نظر اهل سنت پيرامون آيه نجم چيست؟
فرضيه
امامت خاصه كه همان امامت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص) است، توسط آيات صادقين، مباهله و نجم اثبات مي شود.
روش تحقيق در اين پايان نامه به شيوه كتابخانه اي بوده و عمده از كتب تفسيري استفاده شده است.
در پايان تشكر و قدرداني مي شود از محضر اساتيد مكرم راهنما و مشاور، حضرت آيت الله موسوي جزائري(حفظه الله) كه اندك اندوخته هاي علمي نگارنده مرهون حضور در درس خارج و محفل هاي علمي معظم له مي باشد، همچنين از جناب حجة الاسلام و المسلمين رشيدپور(زيد عزه) كه در تأليف اين رساله از ايشان مستفيض شديم.

بخش اول:
آيه صادقين

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.”2
اي كساني كه ايمان آورده ايد تقوا پيشه نموده و همراه باصادقين باشيد.

آيه صادقين، كه آيه 119 سوره توبه است اولين آيه اي است كه در اين تحقيق به آن مي پردازيم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سوره بقره، حرمت نکاح Next Entries پایان نامه درمورد محکم و متشابه، عام و خاص، سوره بقره