افراد مبتلا، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

مشاركت در فعاليتهاي مشترك با ديگران را فراهم مي سازد. جدا از محيط كار، دايره دوستان و آشنايان احتمالي ممكن است [در صورت بيكاري] رفته رفته تنگ تر شود. هويت شخصي اشتغال معمولاً بخاطر حس هويت اجتماعي پايداري كه ارائه مي كند ارزشمند شمرده مي شود. بويژه براي مردان، عزت نفس اغلب در ارتباط با نقش اقتصادي اي است كه آنها براي تامين زندگي خانوادگي ايفا ميكنند.(گيدنز1376: 3و542). همچنين در اين رابطه برناردز معتقد است ارزشي که مردم براي کار فردي قائل مي شوند اهميت اساسي دارد. در نظر بسياري از مردم، بويژه مردان، توانايي کسب درآمد عنصر حياتي هويت شخصي آنان است.(برناردز149:1385).
يکي از مصاحبه شوندگان که زني بيوه بود درباره از دست دادن شغل همسر فوت شده اش گفت:
“من فكر ميكنم تنهايي كشتش، چون آدمي بودش كه خيلي فعاليت مي كرد. چهار تا دانشگاه درس ميداد…”

4. 3. 2 هزينه درمان (كنترل) ايدز
هزينه درماني ايدز در چند مقوله جاي مي گيرد. هزيه دارو هاي كنترل كننده سير بيماري، هزينه ويزيت پزشكان (متخصصين بيماريهاي عفوني و همچنين ساير پزشكان بدليل اينكه سيستم دفاعي بدن مبتلايان اغلب بسيار آسيب پذير بوده و در مقابل بسياري از بيماريهاي به ظاهر ساده نيز آسيب پذيري بالايي دارد)، هزينه انجام آزمايشات ويروس شناسي، مقاومت دارويي و.. و همچنين هزينه مربوط به تغذيه اي خاص بعلت بيماري.

4. 3. 2. 1 هزينه دارو، آزمايش و ويزيت پزشكان
بسياري از مصاحبه شوندگان اظهار كرده اند هنوز به مرحله مصرف دارو نرسيده اند و پزشكان و كادر درماني كلينيك مثلثي تاكنون برايشان دارو تجويز نكرده اند. بطور مثال، يکي از مصاحبه شوندگان زن که هم خود و هم همسرش مبتلا هستند، مي گفت:
“فعلاَ كارمون به جايي نرسيده كه دارو بدن… نه اينكه بيمارستان نرفتم، هزينه اي كه بايد خرج كنم هنوز پيش نيومده برام.”
مادر يکي از مبتلايان نيز در مورد استفاده از دارو توسط فرزندش مي گويد:
“تا حالا نشده. دارويي چيزي استفاده نكرده براي مشكل ايدزش.”
به دليل اينكه بسياري از انواع داروهاي كنترل كننده ايدز در ايران بصورت رايگان در اختيار افراد آلوده به اچ آي وي قرار مي گيرد، از اينرو تقريباَ تمام افرادي كه اين دارو را خود و يا ساير اعضاء مبتلاي خانواده به مصرف مي رسانند اعلام داشتند كه اين داروها را بصورت رايگان از كلينيك مثلثي دريافت مي نمايند. بعنوان مثال يکي از مصاحبه شوندگان زن ميگفت:
“خود مركز داروهاشو داره رايگان بهم ميده.”
يکي ديگر از مصاحبه شوندگان زن نيز که خود و همسرش دچار اچ آي وي مي باشند، ميگفت: “هزينه هايي كه بخواد آزمايشاي سنگين باشه، نه. چون اينا رو اينجا(كلينيك مثلثي) انجام ميدن معمولاَ.”
اما برخي افراد مبتلا نيز مصرف دارو را توسط خود تاييد مي كنند و هزينه هاي آنرا به نسبت درآمد و ساير هزينه هايشان بالا مي دانند. بطور مثال، يکي از مصاحبه شوندگان که زن مبتلايي بوده و علاوه بر اچ آي وي به بيماري ام.اس نيز مبتلاست، گفت:
“دفعه اول رفتم داروخونه، دو جور قرص بهم دادن. ده هزار و خرده اي فقط پول نسخه ام شد. اصلاَ خودم مونده بودم. داروهاي ديگه اي كه رفتم از داروخونه هلال احمر بگيرم 13 هزار تومان پول داروهام ميشد كه من نگرفتم. گفتم: خب واجب نيست، نمي گيرم. ماهي سيزده هزار تومن- 15 هزار تومن هزينه مي كنم. بستگي داره. دكتر آمپول ب-كمپلكس 12 بده بگه خيلي ضعيف شدي، اونا هم پول ميخوان، بالاخره مجاني كه نميدن! سه-چهار هزار تومن پول داروها شد، آمپولا رو بايد برم هر روز بزنم.”
يکي ديگر از مصاحبه شوندگان زن که بنظر مي رسيد از وضعيت رفاهي مطلوب تري نسبت به ساير مصاحبه شوندگان برخوردار است، مي گفت:
“هزينه ايجاد كرده، بله. يه خرده هزينه دارو بالاست. مثلاَ هر روز بايد ويتامينا رو بخورم. تاكيد هم ميكنن كه بايد خارجيشو بخوري! ماهي پنج هزار تومن قرص ويتامين ميگيريم… من هزينه اي كه ميدم اونقدري نيست. فوقش كلاَ ماهي پنجاه هزار تومن. ولي تا قبل از اينكه مبتلا بشم، اين هزينه نبود.”
يکي ديگر از مصاحبه شوندگان که هم خود و هم همسرش مبتلا هستند، گفت:
“براي من داروي [تقويتي و سفالكسين(چرك خشك كن)] نوشته بودن براي همسرم هم نوشته بودن.”
يکي ديگر از مصاحبه شوندگان زن بيوه بوده که علاوه بر اينکه همسرش را بر اثر ايدز از دست داده بود خود و يکي از دو فرزندش نيز مبتلا هستند. وي ميگفت:
“الان دو ماه يكبار هزينه داروي پسرم كه مقاومت دارويي پيدا كرده حدود صد و پنجاه هزار تومن ميشه كه دارم ميدم. چند ماه يكبار هم بايد آزمايش بده كه هزينش صد و سي و هفت هزار تومن ميشه.”
يكي از افراد مبتلا به هزينه اي در مورد ايدز اشاره نمود كه در مورد ساير موارد تحقيق ايجاد نشده بود و يا اينكه از سوي سايرين هزينه اي بابت آن نشده بود. بخاطر اينكه در ابتداي اطلاع فرد از موضوع اچ آي وي مثبت بودنش، وي دچار بحرانهاي روحي سختي گرديده، در يك سري كلاسهاي روانشناسي جهت تقويت روحيه و كنار آمدن با مشكل و وضعيت ناگوار سلامتي خود شركت نمود. با اينحال به نظر مي رسد چون مصاحبه شونده اي كه اين اظهارات را بيان نموده -با توجه به شواهدي كه محقق هم از ظاهر و هم محتويات اظهارات وي در طول مصاحبه و ويژگيهاي فردي و خانوادگي مشخص شده بواسطه گفته هاي خود وي برداشت نموده- از وضعيت مطلوبي نسبت به ساير موارد تحقيق برخوردار بوده امكان و همچنين آمادگي و انگيزه لازم بعلت وجود سابقه شركت در اين نوع كلاسها و برنامه ها را در اختيار داشته است:
“يه دوره كلاسها رو من بخاطر بيماريم رفتم. شايد اگر اين بيماريم نبود، من اون كلاس رو نميرفتم.”
بطور کلي آنچه از اين بخش از آثار ايدز استنباط مي شود اين است که در اين رابطه موارد مورد مطالعه هزينه هاي درمان محسوسي نداشتند؛ در بيشتر موارد هزينه تغذيه خاص در رابطه با اچ آي وي/ايدز وجود نداشت. بخش اعظمي از داروهاي مبتلايان بصورت رايگان توسط کلينيک در اختيار افراد و خانواده ها قرار مي گرفت. با اين حال مصاحبه شوندگان هزينه هاي برخي آزمايشات و نيز داروهاي کنترل بيماري شان را بالا ارزيابي مي نموده و تامين آنها را براي خانواده شان بسيار سخت توصيف مي نمودند.

4. 3. 2. 2 هزينه تغذيه در رابطه با ايدز
در مورد هزينه تغذيه در رابطه با ايدز اكثريت موارد تحقيق اظهار داشته اند كه تغذيه اي خاص در مورد اچ آي وي/ايدز نداشته و رژيم تغذيه اي ويژه اي را دنبال نمي نمايند و همان مواد غذايي را مصرف مي كنند كه ساير اعضاء خانواده شان به مصرف مي رسانند. بعنوان مثال، يکي از مصاحبه شوندگان در مورد وضعيت تغذيه پس از اطلاع از اچ آي وي مثبت بودن خود و همسرش گفت:
“عادي، هيچ تغييري نكرده.”
يکي ديگر از مصاحبه شوندگان در مورد تغذيه فرزند مبتلايش ميگفت:
“نه، همه چي با ما ميخوره.”
مصاحبه شونده اي نيز در مورد وضعيت تغذيه خاص خودش گفت:
“نه، همه چي آزادم [كه بخورم].”
برخي نيز گفتند كه پزشكان شان مصرف برخي مواد غذايي را در رابطه با اچ آي وي/ايدز شان به آنها توصيه مي نمايند كه در مواردي قادر به تهيه آنها مي باشند و در مواردي خير. بطور مثال، يکي از مصاحبه شوندگان زن بيوه اي بوده که همسرش در اثر ايدز فوت نموده است. وي ميگفت:
“خب آره، هزينه كه داره. من ميرم خونه به خانوادم ميگم آقايون دكترا گفتن كه بايد ميوه جات و سبزيجات تازه بخوري! خب خانوادم هزينه اي رو براي من ميكنند. صرفاَ براي اينكه من حال و روزم بهتر از ايني باشه كه الان هست. اين تلاش اونا صد در صد هزينه اي داره براشون.”
زن مبتلايي که علاوه بر ايدز به ام.اس نيز مبتلاست، در اين زمينه ميگفت:
“دكترا بهم ميگن جلبرگ بگير بخور. سعي كن گرسنه نموني، در حالي كه من هميشه گرسنم. بخاطر همين داروهايي كه ميخورم، يكسره ضعف دارم. دل ضعفه و اذيت ميكنه.”

4. 3. 3 هزينه رفت و آمد ناشي از ايدز
از جمله مهمترين آثار و بطور دقيق تر هزينه هاي مالي ايدز بر افراد و خانواده هاي درگير با آن در جوامع مختلف همانا هزينه رفت و آمد مرتبط با ايدز نظير رفت و آمد به مراکز درماني از جمله کلينيک، بيمارستان، آزمايشگاه، داروخانه و.. مي باشد. همانطور که در بخش چارچوب نظري ذکر گرديد هزينه رفت و آمد افراد مبتلا جزو هزينه هاي برجسته خانواده هاي درگير اچ آي وي/ايدز به شمار مي رود، با اينحال بر اساس اطلاعات و داده هاي گردآوري شده در تحقيق حاضر آنچه بدست آمده است اين موضوع را تاييد نمي کند و اکثريت مصاحبه شوندگان اعلام داشتند ميزان هزينه اي که بابت رفت و آمد به مراکز درماني فوق مي پردازند رقم محسوسي نبوده است. به رغم اين موضوع و بر اساس مطالب فوق هزينه هاي ذکر شده را نمي توان جزو آثار و هزينه هاي منبعث از ايدز درباره موارد تحت مطالعه حاضر محسوب نمود، ليکن لازم است اطلاعات بدست آمده راجع به موضوع مورد بحث را بر اساس مقولات طبقه بندي شده ذکر نماييم.
در برخي موارد مصاحبه شوندگان اظهار داشته اند که مسافت بين مرکز درماني مربوطه (کلينيک مثلثي غرب) که مبتلا/مبتلايان خانواده در صورت نياز اکثراً بدان مراجعه مي نمودند) تا محل زندگي آنان کوتاه مي باشد. آنطور که از اين مطلب برداشت مي شود چون اين مسافت کوتاه است از اينرو از وسيله نقليه اي نيز استفاده نشده و در نتيجه هزينه اي نيز ايجاد نمي شود. بطور مثال، يکي از مصاحبه شوندگان زن ميگفت:
“خيلي برام نزديکه، ده دقيقه راهه.”
برخي نيز با وجود اينکه اين مسافت کوتاه نبوده، عنوان کرده اند که بيشتر اوقات سعي مي کنند که از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده کنند. بعنوان مثال، يکي از مصاحبه شوندگان زن که بهمراه همسر مبتلايش به کلينيک (ميدان مشاهده) مراجعه مي نمود ميگفت:
“بيشتر با اتوبوس ميرم و ميام. آنقدر هزينه اي نداره.”
يکي از مصاحبه شوندگان مرد که از طريق رابطه جنسي به اچ آي وي آلوده شده بود و از جنوب شهر تهران به کلينيک مراجعه مي نمود ميگفت:
“هر سه ماهي چهار ماهي [مراجعه ميکنم]. اونم اگر مثلاً يه خورده مشکلات داشته باشم، با کسي به مشکل بخورم با کسي ميام اينجا87، وگرنه اصلاً… چون راهم خيلي دوره. از ‘س’ ميام. تا بخوام بيام مصيبته. با موتور بيام، يه وقت موتورو بگيرن. کلاً دير به دير ميام… سه ماه يه دفعه.. هميشش موتور نيست که. بعضي موقع ها هم مجبورم با ماشين بيام.”
يکي ديگر از مصاحبه شوندگان زن در اين زمينه ميگفت:
“آزمايش ويروس شناسي رو ميگن شش ماه يه دفعه بايد بدم که رايگانه، ولي خب هزينه رفت و آمدش کليه. بنابراين سوار اين [ماشيناي] خطي ميشم که برم اونجا. پونصد تونم ميگيرن تا دم انتقال خون، پونصد تومن ميگيرن تا ميدون آزادي، باز از آنجا بايد برم خيابون ‘ج’. کلي بايد کرايه بدم.”
يکي ديگر از مصاحبه شوندگان زن که از روابط و تعاملات مناسبي با کادر درماني کلينيک و همچنين از وضعيت رفاهي بهتري نسبت به ساير مصاحبه شوندگان برخوردار بود ميگفت:
“اينجا [کلينيک مثلثي] کمتر ميام. هر وقت نياز باشه بهم زنگ ميزنن… اوايل يه طرح تحقيقات روي دارو بود که يه مقدار کمک هزينه رفت و آمد به ما ميدادن… فکر ميکنم از بهمن هشتاد و چهار تا حالا چهار-پنج بار اينجا اومدم. ولي خب تلفني تماس دارم با خانم ‘د'[مشاور کلينيک] و’م’ [سرپرست کلينيک] و’ک’ [از پرسنلين کلينيک]… هزينه که ايجاد ميکنه قطعاً.. [ولي] نه، آخه ميدونيد چون خيلي نيست. يه دونه کرايه ماشينه، چيزي نيست.”
يکي از مصاحبه شوندگان زن که بهمراه همسر مبتلايش به کلينيک مراجعه مي نمايند ميگفت: “خرج رفت و آمد آنقدرا نميشه. بيشتر با اتوبوس ميريم و گاهي هم دويست تومن پول سواري ميشه.”
يکي ديگر از زنان بيوه مبتلا نيز ميگفت:
“الان ماهي دو بار ميام مرکز اگر مريض بشم.”
بنظر مي رسد كه هزينه رفت و آمد در مورد خانواده هاي مبتلاي مورد مطالعه به ميزان قابل ملاحظه اي نيست و آنطور نيز كه اغلب مصاحبه شوندگان اظهار مي داشتند هزينه رفت و آمد در رابطه با بيماري عضو/اعضاء خانواده آنان چندان محسوس نبوده است.

4. 3. 4

پایان نامه
Previous Entries افراد مبتلا، مواد مخدر، تحت درمان Next Entries خانواده گسترده، افراد مبتلا، زنان متاهل