اعتبار برند، بازار هدف

دانلود پایان نامه ارشد

نوع محصول ارگانيک مصرف شده

نمودار (4-5): نوع محصول ارگانيک مصرف شده توسط مصرف کنندگان

119 نفر از کل تعداد افرادي که مورد پژوهش قرار گرفتند حداقل يک مرتبه يک محصول ارگانيک مصرف نموده اند. نمودار بالا درصد افراد را در مصرف هر يک از اقلام تعيين شده نشان مي دهد که درصد افرادي که ميوه و سبزي ارگانيک مصرف نموده اند بيشترين و مصرف کنندگان فرآورده هاي غذايي کمترين ميزان است.
6. عوامل مهم و تاثير گذار در هنگام خريد محصولات ارگانيک
همان طور که در نمودار زير ديده مي شود آنچه براي اغلب مصرف کنندگان در مصرف محصولات ارگانيک اهميت دارد ارزش غذايي، سلامت محصول و طعم و مزه و پس از آن بسته بندي مي باشد. داشتن نشان ارگانيک و برند چندان اهميتي براي مصرف کنندگان ندارد و ممکن است دليل اين موضوع اين باشد که اغلب مصرف کنندگان از نشان هاي ارگانيک آگاهي چنداني ندارند.

نمودار (4-6) عوامل موثر در خريد محصولات ارگانيک

7. ميزان آشنايي با آبميوه هاي ارگانيک شادلي
جدول (4-10): ميزان آشنايي با آبميوه هاي ارگانيک شادلي

Statistics
Shadleeorganic
N
Valid
119

Missing
0

Shadleeorganic

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
not heard
66
55.5
55.5
55.5

not used
43
36.1
36.1
91.6

not often used
9
7.6
7.6
99.2

frequently used
1
.8
.8
100.0

Total
119
100.0
100.0

نمودار (4-7): ميزان آشنايي با آبميوه هاي ارگانيک شادلي

بر اساس جدول و نمودار بالا از تعداد 119 نفري که تا کنون حداقل يک بار يک محصول ارگانيک مصرف نموده اند 53 نفر تا کنون نام آبميوه هاي ارگانيک شادلي را شنيده اند که از اين تعداد نيز 10 نفر اين محصول را مصرف نموده اند که اگر اين تعداد را نسب به کل نمونه (384 نفر) در نظر بگيريم 6/2% افراد تا کنون آبميوه ي ارگانيک شادلي مصرف نموده اند.

د) تحليل بازار و رقبا

جدول (4-11): بازار هدف کنسانتره و آبميوه هاي شادلي
نوع
کنسانتره و آبميوه معمولي
آبميوه بدون شکر
کنسانتره و آبميوه ارگانيک
بازار مصرف
داخل و خارج کشور
داخل و خارج کشور
مناطق 1 تا 6 تهران و خارج کشور

جدول (4-12): رقباي اصلي شادلي

کنسانتره و آبميوه معمولي
آبميوه بدون شکر
کنسانتره و آبميوه ارگانيک
داخل
سن ايچ، سان استار، تکدانه
سن ايچ، تکدانه

خارج
چين – ترکيه
چين – ترکيه
چين – ترکيه

جدول (4-13): انواع محصولات شادلي، سن ايچ، تکدانه و سان استار

شادلي
سن ايچ
تکدانه
سان استار
ارگانيک
3 طعمآبميوه طبيعي (100% خالص)
12 طعم
11 طعم
12 طعم
1 طعم
آبميوه

24 طعم
12 طعم
13 طعم
نکتار
6 طعم
12 طعم
10 طعم
7 طعم
کنسانتره
7 طعم
طعم هاي مختلف
8 طعم

جدول (4-14): قيمت محصولات شادلي، سن ايچ و تکدانه (قيمت ها به تومان)

شادلي
شادلي ارگانيک
سن ايچ
تکدانه
آب انار

4000
2800
2550
آب انگور

3000
2500
2550
آب انار و انگور

3500

جدول (4-15): مدل هاي بسته بندي شادلي، سان استار، سن ايچ و تکدانه

شادلي
سن ايچ
تکدانه
سان استار
1 ليتري
تتراپريزما
کامبي بلاک
تترابريک و تتراجمينا
کامبي بلاک
نيم ليتري

کامبي بلاک


250 سي سي
تتراپريزما
تتراپريزما


240 سي سيکامبي بلاک
200 سي سي
تتراپريزما
کامبي بلاک
تترابريک
کامبي بلاک
انواع محصولات نوشيدني (جانشين آبميوه):
شربت، نوشابه، آبميوه هاي قوطي دار و شيشه دار مانند راني، ماءالشعير

ه) تحليل شبکه کسب و کار
شکل زير مراحل مختلف توليد آبميوه را از ابتدا تا پايان نشان مي دهد.

شکل (4-4) مراحل مختلف توليد تا مصرف آبميوه

همان طور که در شکل (4-4) ديده مي شود هر شرکت توليد کننده آبميوه ابتدا بايد ميوه يا کنسانتره مورد نياز خود را تهيه نمايد. شرکت اروم نارين ميوه يا کنسانتره مورد نياز خود را به يکي از سه طريق زير تهيه مي نمايد.
1. توليد ميوه
2. خريد ميوه از داخل
3. خريد ميوه يا کنسانتره از خارج از کشور
با توجه به اين که شرکت اروم نارين يک شرکت کشت و صنعت مي باشد عمده ي ميوه مورد نياز خود را خود توليد مي نمايد. اين منجر به صرفه جويي در هزينه ها مي شود و در نتيجه باعث کاهش قيمت تمام شده ي برخي از محصولات مي گردد. همچنين با توجه به داشتن امکانات و تکنولوژي هاي مورد نياز در تبديل ميوه به کنسانتره اين امر نيز توسط خود شرکت انجام مي شود.
ميوه هاي مورد نياز براي توليد محصولات ارگانيک يعني انار و انگور قرمز تماما در باغات خود شرکت توليد مي شود و هيچ واسطي در تهيه ي آنها دخيل نمي باشد.
بخشي از ميوه هاي مورد نياز شرکت از داخل کشور خريداري مي شود که در صورتي که ميوه مستقيما از خود کشاورز خريداري گردد قيمت پايين تر خواهد بود که عموما نيز همين اتفاق مي افتد و از سوي ديگر خريدها اغلب به صورت نقدي انجام مي شود و اين موضوع نيز باعث کاهش قيمت مي شود.
يکي از مسائل مهم در خريد ميوه تاثير رقبا بر قيمت مي باشد. بعضا اتفاق مي افتد که يکي از رقباي بزرگ اقدام به خريد انبوه ميوه هاي مورد نياز نموده و باعث کاهش ميوه ي موجود در بازار مي شود و اين مسئله قيمت ميوه را افزايش مي دهد.
مسئله ي ديگر خريد برخي از ميوه ها و کنسانتره از خارج از کشور مي باشد که به دليل تحريم عليه ايران گاهي اوقات اين خريد ها با مشکل مواجه شده و تهيه ي آنها را سخت مي کند. در برخي موارد ديده مي شود که برخي از توليد کنندگان به دليل عدم توان در تهيه ي ميوه هاي وارداتي توليد برخي از آبميوه هاي خود را متوقف مي نمايند. در مورد شرکت اروم نارين معمولا تهيه ي ميوه از کشور هايي صورت مي گيرد که کمتر علاقمند به مسائل سياسي و تحريم عليه ايران مي باشند.
پس از تهيه ي ميوه و يا کنسانتره عمليات توليد آبميوه انجام مي شود که اين عمليات به طور کامل در خود کارخانه اروم نارين انجام مي شود.
بسته بندي آبميوه هاي توليدي از اهميت بالايي برخوردار است. همان طور که در فصل پيش عنوان شد، بسته بندي آبميوه هاي شادلي به طور کامل توسط شرکت تتراپک و از نوع تتراپريزما استيک بوده که آخرين تکنولوژي در بسته بندي مواد آشاميدني محسوب مي شود. اين نوع بسته بندي مزايايي دارد که از جمله ي آنها مي توان قابليت بازگشت به طبيعت، عدم نياز به مواد نگهدارنده و زمان نگهداري بالاي مواد آشاميدني در آنها را نام برد که همين عوامل باعث شده است که شرکت اروم نارين کمترين ميزان ضايعات را در بين توليد کنندگان آبميوه در ايران داشته باشد.
بعد از اين که آبميوه توليد و بسته بندي شد وارد شبکه ي توزيع مي شود. توزيع آبميوه هاي شادلي به دو صورت انجام مي شود:
1. نمايندگان پخش شادلي
2. توزيع از طريق شرکت پخش پرنيان مهيار (مهرام)
شرکت اروم نارين در برخي از شهرها از جمله تهران دفتر فروش و يا نماينده ي فروش داشته و خود مستقيما اقدام به پخش محصولات خود مي نمايد ولي در برخي از شهرها اين امر توسط شرکت پخش پرنيان مهيار انجام مي شود. توزيع مستقيم مزايايي دارد از جمله اين که به دليل حذف واسطه هاي توزيع کننده قيمت کاهش مي يابد و از سوي ديگر نيز خود کارکنان شرکت به طور مستقيم با فروشنده در ارتباط خواهند بود.
اکنون محصول در دست فروشنده ي نهايي يعني سوپر مارکت و يا هايپر مارکت مي باشد تا به دست مصرف کننده ي نهايي برسد.
يکي از استراتژي هاي شرکت اروم نارين پذيرفتن برخي از محصولات فروش نرفته و ارجاع شده مي باشد که اين باعث تمايل برخي از فروشندگان به فروش محصولات شادلي مي شود که البته در عمل کمتر اتفاق مي افتد که تا بعد از گذشت تاريخ مصرف محصولات، به فروش نروند.
آنچه براي اغلب فروشندگان در فروشگاه ها و سوپر مارکت ها بسيار حائز اهميت است درصد سودي است که از فروش يک محصول به آنان تعلق مي گيرد. متاسفانه با توجه به اين که آبميوه هاي وارداتي فاقد قيمت مصرف کننده مي باشند حاشيه ي سود بالايي براي فروشندگان دارند چرا که تقريبا اغلب آنان با 100% سود يعني به قيمت دو برابر خريد اين محصولات را به فروش مي رسانند و لذا تمايل به فروش آنها بين فروشندگان بيشتر است. البته اين موضوع در مکان هايي که مردم از قدرت خريد بالا برخوردارند مي افتد چرا که به طور عموم قيمت آبميوه هاي خارجي بالاتر از قيمت آبميوه هاي داخلي مي باشد. همچنين با توجه به اينکه يکي از مراکز هدف اصلي شرکت اروم نارين براي فروش آبميوه هاي ارگانيک بيمارستان ها مي باشد و فروشگاه هاي موجود در بيمارستان ها هم به حاشيه ي سود بالا اهميت زيادي مي دهند شرکت ناچار است محصولات خود را در اين مراکز با قيمت کمتري به فروشندگان عرضه نموده و حاشيه ي سود آنان را بالا ببرد و اين نشان دهنده ي آن است که فروشندگان از قدرت بالايي در تعيين نوع محصول جهت فروش و پيشنهاد آن به مصرف کننده نهايي برخوردارند.

و) استراتژي هاي شرکت اروم نارين
با توجه به يافته ها در چهار بخش تحليل محيط کسب و کار، تحليل مشتريان، تحليل بازار و رقبا و تحليل شبکه کسب و کار مي توان استراتژي هاي شرکت اروم نارين را به طور خلاصه موارد زير عنوان نمود:
1. توليد ميوه و همچنين کنسانتره توسط خود شرکت تا جايي که امکان دارد با هدف کاهش قيمت تمام شده (استراتژي حذف واسطه)
2. استفاده از بسته بندي با بالاترين کيفيت در سطح دنيا (استراتژي تمايز محصول)
3. توليد محصول با بالاترين کيفيت با توجه به نياز بازار هدف (استراتژي تمايز محصول)
4. عدم افزايش قيمت به نسبت کيفيت ارائه شده جهت جذب مشتري و توانايي رقابت با ساير توليد کنندگان (استراتژي قيمت رقابتي)
5. عرضه ي محصولات ارگانيک به بازار داخل به صورت محدود با دو هدف: 1)جهت آشنا نمودن مردم با اين محصولات و افزايش اعتبار برند شادلي به واسطه ي اين محصولات و 2) ورود به بازارهاي جديد و پيشرو بودن در ارائه ي چنين محصولاتي (استراتژي هاي تمايز محصول و افزايش اعتبار برند)
6. توزيع مستقيم در برخي شهرها و توزيع از طريق شرکت پرنيان مهيار در برخي شهر هاي ديگر (استراتژي هاي حذف واسطه فروش و برون سپاري)

4-2-3-2) قابليت هاي کسب و کار
در اين بخش قابليت هاي مختلف شرکت اروم نارين (شادلي) مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.
الف) تحليل فرآيند ها و زير ساخت ها
يکي از استراتژي هاي شرکت اروم نارين تهيه ي ميوه و همچنين کنسانتره مورد نياز جهت توليد آبميوه بوده است. بدين منظور اين شرکت با خريد باغات ميوه سعي نموده است تا نياز خود را به تهيه ي ميوه از توليد کنندگان آن به حداقل برساند. همچنين تکنولوژي هاي مورد نياز جهت تبديل ميوه به کنسانتره فراهم شده و اين شرکت را به يکي از توليد کنندگان مهم کنسانتره در کشور تبديل نموده است. با توجه به اينکه بخش قابل توجهي از محصولات شرکت اروم نارين در سال هاي گذشته به خارج از کشور و بخصوص کشورهاي توسعه يافته ي اروپا و آسيا صادر مي شده است نياز مصرف کنندگان خارجي و تمايل آنان به مصرف محصولات ارگانيک اين شرکت را بر آن داشته است تا بخشي از باغات خود را با استانداردهاي لازم جهت کشاورزي ارگانيک تطبيق داده و موفق به توليد اين محصولات گردد. پس از تشديد تحريم ها عليه ايران و کاهش صادرات اغلب شرکت ها از جمله شرکت اروم نارين، و همچنين احساس به نياز مصرف کننده ي داخلي به محصولات ارگانيک، اين شرکت تصميم به عرضه ي اين محصولات به بازار داخل و البته به صورت محدود نمود.
ارائه ي محصول با کيفيت چه از نظر بسته بندي و چه از نظر سلامت، ارزش غذايي و طعم و مزه يکي ديگر از استراتژي هاي شرکت اروم نارين بوده است. شرکت اروم نارين با انتخاب بسته بندي تتراپريزما استيک و همچنين توليد

پایان نامه
Previous Entries مدل کسب و کار، ارزش افزوده Next Entries مدل کسب و کار، عملکرد کارکنان، اعتبار برند