استان گلستان، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

جنگ در غرب و جنوب كشور سفر مي كنند تا يادي از عزيزان خود نمايند .
اشخاصي كه دوران تحصيل يا كودكي خود را در شهر يا سرزميني ديگري گذرانيده اند اغلب سال ها بعد و همراه خانواده خود به آن سرزمين باز مي گردند و در كوچه ها و خيابان ها بدنبال خاطرات ايام جواني خويش مي گردند . (رنجبریان و همكار ، 1387 ، ص71 )
11- 7-گردش گري روستايي
در جوامع پيشرفته بخش اعظم جمعيت در شهرها اسكان يافته اند . (به عنوان مثال در ايالات متحده تنها 2 درصد جمعيت در بخش كشاورزي اشتغال دارند) روستا و زندگي روستايي مفهومي دور از ذهن و از طرفي جذاب براي جمعيت شهر نشين به شمار مي رود . اين موضوع انگيزه اصلي تبديل شدن روستا به يك مقصد گردش گري قرار مي گيرد ؛
– فرهنگ مردم بومي (شامل همه آن چيزي كه اسباب تفاوت ميان آن ها و جوامع ديگر است نظير معماري ، گويش ، پوشش ، موسيقي و مراسم ، آداب و سنن و نظاير آن)
– محيطي مناسب ، آرام و دلچسب براي گذران اوقات فراغت و استراحت به دور از آلودگي هاي مرسوم محيط شهري .
– مشاركت در فعاليت هاي روستايي . نشستن پاي دار قالي ، دوشيدن گاوها ، زراعت ، ميوه چيني و برداشت محصول به طور عام نمونه هايي از آن به شمار مي روند .
نمونه هاي فوق حاكي از آن است كه گردش گري روستايي نيز هم پوشاني هايي با ساير اقسام گردش گري هم چون طبيعت گردي ، گردش گري قومي و فرهنگي مي تواند داشته باشد .
گردش گري روستايي را به واقع بايد نوعي ازگردش گري پايدار تلقي كرد . زيرا انتظار مي رود كه حضورگردش گران به تقويت زندگي روستايي و ارتقاي سطح آن و بهبود اوضاع اقتصادي ياري رساند . اين نوع گردش گري مي تواند حفظ سنت ها و ارزش هاي كهن روستا و انتقال آن به مردم را نيز به دنبال داشته باشد . (زاهدی ، 1378 ، ص 72)
11- 8-گردش گري قومي
اما گاه گردش گران با هدف مطالعه و بررسي ويژگي ها ، آداب و سنن و روش زندگي يك قوم خاص به مناطق اسكان آن ها سفرمي كنند ، گاه نيز چنين اقوامي ممكن است نوماد يا چادرنشين و كوچ رو باشند . در اين موارد گردش گران همراه اين عشاير يا قبايل كوچك سفر كرده و با آن ها در طول مسير زندگي مي كنند . بناراين چه اين اقوام مقيم يك محل خاص و چه كوچ رو باشند ، گردش گراني كه با هدف شناساي چنين اقوامي به سفر مي روند غالباً ناگزير از اقامت در قبيله يا همراهي آنان براي مدتي از زمان خواهند بود . نمونه هاي بسياري از گردش گران اروپايي و آمريكايي در ايران ديده شده اند كه مدتي را در ميان عشاير و طوايف مختلف نظير عشاير بختياري گذرانيده اند و شرح اين سفرها به رشته تحرير در آورده اند .
توجه به اين نكته البته ضروري است كه اين جا نيز ميان گردش گري قومي و فرهنگي نقاط مشترك بسياري وجود دارد و گاه نيز در آثار مختلف گردش گري قومي از جمله انواع تحت پوشش گردش گري فرهنگي تلقي شده است . (رنجبریا ، 1378 ، ص72)
11-9- گردش گري شهري
موضوع گردش گري شهري را به سادگي نمي توان ازاقسام ديگر گردش گري به خصوص گردش گري فرهنگي ، تاريخي و كاري جدا كرد . زيرا در بسياري از موارد محيط مورد بازديد ، استقرار و تفرج گردش گر همان محيطي است كه در گردش گري شهري بدان تأكيد انجام مي پذيرد . حسب تعريف گردش گري شهري را مي توان چنين معرفي نمود ؛
جا به جايي و سفر اشخاص به محيط هاي شهري جز محيط اقامت متعارف آن ها به منظور جمع آوري اطلاعات ، كسب تجربــه و تأمين مجموعه خواسته هايي كه سفر به انگيـزه آن ها انجام مي پذيرد . اين دامنه مي تواند بازديد گردش گر را از يك سايت تاريخي (مسجد كبود – تبريز) ، شركت در يك نمايش گاه تجاري (مركز دائمي نمايش گاه هاي بين المللي – تهران) ، حضور در يك همايش علمي (دومين كنگره جغرافي دانان جهان اسلام – تهران) يا بهره جويي و لذت بردن از تفريح در اماكن محيط شهري (تفرج در پارك حاشيه رودخانه ناژوان – اصفهان) و يا حتي تماشاي يك بناي مدرن (امپايراستيت – نيويورك يا برج ايفل در پاريس) ، سفر به تهران و حضور در مجموعه ورزشي آزادي براي تشويق تيم فوتبال مورد علاقه يا گردش در باغ وحش مشهد و ديسني لند پاريس باشد .
سيماي شهرها در عصر جديد به سرعت در حال تحول است ، ساختمان هاي ديدني ، تفريحات مدرن ، بازسازي مجموعه هاي كهن و بافت هاي قديمي شهري ، به راه انداختن جشنواره ها و روي داد هاي متعدد و گسترده در محيط هاي شهري و سرانجام بهبود شرايط اقامت و تنوع امكانات قابل بهره برداري با سلايق و طيف هاي درآمدي مختلف سبب شده است كه شهر و به خصوص شهرهاي بزرگ و مركزي خود به عنوان يك جاذبه گردش گري براي مردمان بيش از پيش مطرح شوند .
11- 10-گردش گري مذهبي
يكي از قديمي ترين انواع گردش گري كه از جمله بزرگ ترين بخش هاي بازار سفر نيز به شمار مي رود ، گردش گري مذهبي است . مسلمانان چهارده قرن است كه همه ساله به منظور انجام فريضه حج و زيارت مرقد پيامبر خاتم از اقصي نقاط جهان به سوي مكه و مدينه رهسپار مي شوند . در سال هاي اخير جمعيت بجاي آورنده مراسم حج تمتع گاه تا سه ميليون نفر در ايام خاص آن رسيده است . در ساير ماه هاي سال نيز انگيزه زيارت عمره مفرده ميليون ها تن ديگر را به سوي اين شهرهاي مقدس جذب مي نمايد .
مؤمنان مسيحي بيش از 20 قرن است كه به زيارت زادگاه عيسي مسيح (ع) در بيت اللحم مي روند و مركز مذهبي كاتوليك ها در واتيكان قرن ها است كه در كانون توجه گردش گران مذهبي قرار دارد .
ميليون ها تن از هندوان براي بجاي آوردن مراسم مذهبي خود و پاك سازي معنوي همه ساله خود را به كرانه هاي رود گنگ رسانيده و تن به آب مقدس آن مي سپارند . شهرهاي مقدس براهماپوترا و لهاسا مورد توجه پيروان اين مذهب قرار دارد .
در ابعاد كوچك تر اماكن مذهبي مورد توجه ديگري در سراسر جهان علاقه مندان را به جهات معنوي به سوي خود جذب مي نمايند . بارگاه ملكوتي امامان شيعه در ايران ، عراق و عربستان سعودي ميليون ها مسلمان مشتاق را راهي سفر مي كنند . زيارت آرام گاه هاي امام زادگان ، بقاع متبركه ، كليساها ، كنيسه ها ، آتشكده ها و معابد گوناگون در سراسر جهان انگيزه سفر مذهبي مردمان به شمار مي رود . چنين اماكني گاه خود به عنوان عنصر اصلي جذب گردش گر به يك مقصد عمل مي كنند ، (نظير كعبه) و گردش گري در مقصد مورد نظر حول همين جاذبه شكل گرفته است و گاه جاذبه هايي در مجموعه اي از عناصر جذب كننده گردش گر به يك مقصد هستند .
11- 11-طبيعت گردي
طبيعت گردي يا گردش گري بر مبناي محيط طبيعي از شاخه هاي بسيار گسترده و نيز به سرعت در حال گسترش گردش گري به شمار مي رود . چنان چه پيش بيني مي شود رشد اين گونه از گردش گري ساليانه تا 6 درصد (5/1 برابر متوسط پيش بيني رشد صنعت گردش گري و 3 برابر متوسط رشد اقتصاد جهاني طي دهه آتي) خواهد بود . زير گونه هاي طبيعت گردي به تبع تنوع محيط هاي طبيعي و انگيزه هاي بهره مندي از آن بسيار گسترده و پراكنده اند . گردش گري مبتني بر طبيعت در محيط هاي بسته ساخته دست بشري (هم چون باغ وحش ها ، باغ هاي گياه شناسي ، باغ هاي پرندگان و آكواريوم ها) در محيط باز طبيعي قابل انجام است . در اين گونه از گردش گري هدف گردش گر مي تواند شامل لذت جويي از طبيعت بكر ، ماجراجويي ، آموزش ، گذران اوقات فراغت ، تفريح و يا حتي درمان باشد .
ميان گردش گري بر مبناي محيط طبيعي و انواع ديگر گردش گري هم پوشاني هاي متعددي وجود دارد ، چنان چه به عنوان مثال گاه گردش گري ماجراجويانه يا بخش هايي از گردش گري درماني و نيز گردش گري محيط زيست2 را زيرمجموعه گردش گري بر مبناي طبيعت دانسته اند .
اينك تنها به منظور شناختي اجمالي ، پاره اي از زير گونه هاي گردش گري بر مبناي طبيعت معرفي مي شوند ؛
– دريا و محيط آبي ؛ جستجوي صدف و اشياء دريايي در سواحل ، قايق سواري ، دريانوردي ، حمام آفتاب ، اسكي روي آب ، شنا كردن در سواحل ، موج سواري ، موج سواري روي تخته هاي بادبان دار .
– ماجراجويانه ؛ غارنوردي ، سورتمه سواري ، پرش از صخره هاي كنار ساحل ، پايين آمدن از كوه با اسكي ، صحرانوردي با خودروهاي مخصوص ، كايت سواري ، دريانوردي در درياهاي يخ زده ، دوچرخه سواري در كوهستان ، كوه نوردي ، پاراگلايدر ، جستجوي مرواريد ، سورتمه سواري روي برف ، قايق راني در رودخانه خروشان ، شترسواري ، سفر سياحتي در قاره آفريقا3
– گردش گري بر مبناي گردآوري چيزي از محيط طبيعي ؛ تمشك چيني ، ماهي گيري ، شكار ، قارچ چيني .
– سلامتي ؛ لجن درماني ، استفاده از چشمه هاي آب گرم و معدني .
– محيط هاي بسته ؛ آكواريوم ، باغ وحش ، باغ گياه شناسي ، باغ پرندگان ، باغ پروانه ها ، پارك هاي حيات وحش .
– گردش گري محيط زيست ؛ تماشاي پرندگان ، مشاهده طبيعت ، عكاسي از طبيعت ، آموزش و تحقيق در محيط طبيعي مشاهده ستارگان ، تماشاي وال ها

فصل سوم
معرفي منطقه
مورد مطالعه

1 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان
1 -1 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان
استان گلستان در محدوده جغرافيايي َ00 ْ56 ـ 00َ 54ْ طول خاوري و َ30 ْ36 – َ15 ْ36 عرض شمالي و در بين اسـتان هاي مازندران ، سمنان و خراسـان شمالـي قرار دارد و مركـز آن شهرسـتان گرگـان مي باشد . حد شمالي اين استان محدود به جمهوري تركمنستان و بخش غربي استان محدود به درياي خزر مي باشد . (پورتال استانداري ، استان گلستان ، 1390)

نقشه شماره ي 3-1 : نقشه تقسيمات سياسي كشور به تفكيك استان
منبع: پورتال استانداری گلستان-1390

مساحت استان گلستان بالغ بر 7/20437 كيلومتر مربع (3/1 درصد از كل مساحت كشور) است . بيشتر بخش هاي استان گلستان آب و هواي معتدل خزري (مديترانه‌اي) دارد ولي جلگه گرگان به لحاظ مجاورت با صحراي تركمنستان ، دوري از دريا و كاهش ارتفاعات ، آب و هواي نيمه بياباني و گرم دارد . جنگلهاي مرطوب دامنه‌هاي شمالي البرز در مشرق به جنگل مينودشت مي‌ رسد . قله چالويي شاه کوه از مهمترين قله هاي استان گلستان است كه ارتفاع آن 3750 متر مي باشد . مراتع عمده قشلاقي استان در جلگه گرگان است كه بين رودخانه گرگان و مركز تركمنستان قرار دارند . در اقتصاد استان كشاورزي به ويژه دامداري نقش اساسي دارد . صنايع عمده وابسته به كشاورزي و جنگل و صنايع دستي است .
1- 2 – موقعیت جغرافيايي شهرستان بندر تركمن
1- 2 – 1 – موقعیت رياضي ، حدود ، وسعت شهرستان :
موقعيت به طور كلي بيانگر وضعيت خاص يك محل در سطح زمين است و مفاهيم گوناگوني دارد . اما معمولاً از موقعيت مطلق يا موقعيت نسبي سخن گفته مي ‌شود . موقعيت مطلق مفهوم رايج موقعيت است كه بر اساس طول و عرض جغرافيايي مشخص مي‌ شود . در مقابل موقعيت نسبي كه در اينجا مورد تاكيد است بر اساس ويژگي هاي خاص طبيعي (توپوگرافي ، صنايع معدني و . . .) يا بر مبناي روابط بيروني واحدهاي سكونت گاهي مشخص مي شود و به ترتيب موقعيت طبيعي (موقعيت جغرافيايي) و موقعيت كاركردي را شكل مي ‌دهد . (سعيدي عباس ، صفحه 39)
شهرستان تركمن در عرض َ50 ْ36 تا َ20 ْ37 و طول شرقي ْ54 تا َ20 – ْ54 با مساحت 1/ 1918 كيلومتر مربع در غرب استان گلستان در ارتباط بلافاصل با درياي خزر قرار دارد . اين شهرستان از شمال به جمهوري تركمنستان از مغرب به درياي خزر از شرق به شهرستان‌هاي گنبد كاووس و گرگان و از جنوب به شهرستانهاي بندر گز و كردكوي محدود است و مشتمل بر دو بخش گميشان (شامل دهستانهاي جعفرباي غربي و شرقي گميش‌ تپه) و بخش مركزي (شامل دهستان جعفرباي جنوبي و شهر بندر تركمن) است . (فرمانداري شهرستان بندر تركمن ، 1377 ، صفحه 1)
1 – 2 – 2 – موقعيت نسبي شهرستان
بنا به تعريف ، موقعيت هاي نسبي شهرستان تركمن را مي ‌توان با تكيه بر عوامل گوناگون تبيين كرد هر يك از اين عوامل به تناسب كيفيت و ويژگي هاي خاص خود ، تأثيرات معين و متفاوتي بر ناحيه مورد مطالعه دارند ، كه از اين زاويه معيار انتخاب و مبناي دسته ‌بندي آنها ميسر مي ‌گردد . به اين ترتيب در روند شناخت موقعيت ها بر پديده‌هايي تاكيد مي‌ شود كه نقشي غالب‌ تر و گسترده‌ تري از تأثير بر محدوده را

پایان نامه
Previous Entries مناطق روستایی، منابع طبیعی، صنایع دستی Next Entries استان گلستان، دریای خزر، بندر ترکمن