استان اصفهان، شهر اصفهان، تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,018,680
-3,621,588
1,397,092
1,330,564
-28,669,436
2
0
6,022,416
-4,345,906
1,676,510
1,520,644
-27,148,792
3
0
7,226,899
-5,215,087
2,011,812
1,737,879
-25,410,913
4
0
8,672,279
-6,258,104
2,414,175
1,986,148
-23,424,765
5
0
10,406,735
-7,509,725
2,897,010
2,269,883
-21,154,882
6
0
12,488,082
-9,011,670
3,476,412
2,594,152
-18,560,730
7
0
14,985,698
-10,814,004
4,171,694
2,964,745
-15,595,984
8
0
17,982,838
-12,976,805
5,006,033
3,388,280
-12,207,704
9
0
21,579,405
-15,572,166
6,007,240
3,872,320
-8,335,384
10
0
25,895,286
-18,686,599
7,208,688
4,425,509
-3,909,875
11
0
31,074,344
-22,423,918
8,650,425
5,057,725
1,147,850
12
0
37,289,212
-26,908,702
10,380,511
5,780,257
6,928,107
13
0
44,747,055
-32,290,442
12,456,613
6,606,008
13,534,114
14
0
53,696,466
-38,748,531
14,947,935
7,549,723
21,083,837
15
0
64,435,759
-46,498,237
17,937,522
8,628,255
29,712,092
16
0
77,322,911
-55,797,884
21,525,027
9,860,863
39,572,955
17
0
92,787,493
-66,957,461
25,830,032
11,269,557
50,842,512
18
0
111,344,992
-80,348,954
30,996,038
12,879,494
63,722,006
19
0
133,613,990
-96,418,744
37,195,246
14,719,422
78,441,428
20
2,500,000
160,336,788
-115,702,493
47,134,295
17,764,420
96,205,848
Total

96,205,848

نمودار 4-9 : برگشت سرمايه در شهر اردبيل

4-4- موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

شکل 4-4 : موقعیت جغرافیایی استان اصفهان
استان اصفهان با مساحتی حدود ۱۰۶ هزار و ۱۷۹ کیلومتر مربع یعنی حدود ۲۵/۶ درصد از مساحت کل کشور را در مرکز ایران به خود اختصاص داده است. شهر تاریخی اصفهان، مرکز استان اصفهان است که اکنون از نظر جمعیت در سطح کشور، مقام سوم را دارد. از شهرهای مهم آن می توان،اردستان، تیران و کرون، دهاقان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، چادگان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فریدن، فریدون شهر، فلاورجان، کاشان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، نایین، نجف آباد، نطنز را می توان نام برد .
4-4-1- شرايط اقليمي استان اصفهان (شهر اصفهان)
System overview (annual values)
Iran
Esfahan
Longitude
51.68°
Latitude
32.68°
Elevation
1,571 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
97.5
117.6
171.9
196.6
229.9
244.8
252.2
229.9
190.1
148.1
102.2
78.9
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
2.3
5.9
10.5
16.4
21.9
27.4
29.7
28.1
23.6
17.3
8.9
3.9
Wind speed [Vwnd]
m/s
2
2.9
3.2
3.5
3.5
3.1
2.9
2.6
2.4
2.4
2.1
2
4-4-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان اصفهان

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
1,962.1 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,341.4 kWh
System performance (Quse / Etot)
2.72
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
35
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
4,402.9
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
9,884.5
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
44.5
Direct irradiation after IAM
kWh
6,857.1

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
70.3%
Total annual field yield
4,402.9 kWh
Collector field yield relating to gross area
969.8 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
1,019.2 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,634.7 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,486 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
16.4 °C
Global irradiation, annual sum
2,059.4 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
518 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,305.2
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
338.1
Connection losses
kWh
315.1

نمودار4-10 : سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان اصفهان (شهر اصفهان)

نمودار 4-11 : جریان انرژی در استان اصفهان (شهر اصفهان)
4-4-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان اصفهان
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar saving
0
-30,000,000
0
0
-30,000,000
-30,000,000
-30,000,000
1
0
5,966,127
-2,268,486
3,697,641
3,521,563
-26,478,437
2
0
7,159,352
-2,722,183
4,437,169
4,024,643
-22,453,795
3
0
8,591,222
-3,266,620
5,324,603
4,599,592
-17,854,203
4
0
10,309,467
-3,919,944
6,389,523
5,256,676
-12,597,526
5
0
12,371,360
-4,703,933
7,667,428
6,007,630
-6,589,896
6
0
14,845,632
-5,644,719
9,200,913
6,865,863
275,967
7
0
17,814,759
-6,773,663
11,041,096
7,846,701
8,122,668
8
0
21,377,711
-8,128,395
13,249,315
8,967,658
17,090,326
9
0
25,653,253
-9,754,075
15,899,178
10,248,752
27,339,078
10
0
30,783,903
-11,704,889
19,079,014
11,712,859
39,051,937
11
0
36,940,684
-14,045,867
22,894,816
13,386,125
52,438,062
12
0
44,328,821
-16,855,041
27,473,780
15,298,429
67,736,491
13
0
53,194,585
-20,226,049
32,968,536
17,483,918
85,220,409
14
0
63,833,502
-24,271,259
39,562,243
19,981,621
105,202,030
15
0
76,600,202
-29,125,511
47,474,691
22,836,138
128,038,168
16
0
91,920,242
-34,950,613
56,969,630
26,098,444
154,136,612
17
0
110,304,291
-41,940,735
68,363,555
29,826,793
183,963,405
18
0
132,365,149
-50,328,882
82,036,267
34,087,763
218,051,168
19
0
158,838,179
-60,394,659
98,443,520
38,957,444
257,008,611
20
2,500,000
190,605,814
-72,473,591
120,632,224
45,465,016
302,473,628
Total

302,473,628

نمودار 4-12: برگشت سرمايه در شهر اصفهان

4-5- موقعیت جغرافیایی استان البرز

شکل 4-5 : موقعیت جغرافیایی استان البرز
استان البرز با مساحت ۱۶۲کیلومتر مربع در غرب تهران و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع شده است.این استان در تقسیمات کشوری جزو سی و یکمین استان‌ ایران به شمارمی رود . از شهرهای مهم آن می توان به هشتگرد ، طالقان ، نظرآباد اشاره کرد. مرکز استان البرز شهر کرج می باشد.
4-5-1- شرايط اقليمي استان البرز (شهر البرز)
System overview (annual values)
Iran
karaj
Longitude
50.97°
Latitude
35.8°
Elevation
1,300 m

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Global irradiation [Gh]
kWh/m²
85.8
98
137
168.5
205.1
222.4
221.6
205.5
169.5
126.2
93.2
74.6
Outdoor temperature [Tamb24]
°C
4.8
7
11.3
17.6
23
28.6
30.8
30.9
26.6
20.3
11.7
7
Wind speed [Vwnd]
m/s
1.9
2.7
3.1
3.4
3.5
3.1
2.9
2.4
2.3
2.2
1.9
1.6

4-5-2- نتايج حاصل از شبيه سازي فني Polysun در استان البرز

System overview (annual values)
Total fuel and/or electrical energy consumption of the system [Etot]
2,152.1 kWh
Total energy consumption [Quse]
5,075.2 kWh
System performance (Quse / Etot)
2.36
Comfort demand
Energy demand covered

Component overview (annual values)
Collector Collectors
SUPER LINE L USB
Number of collectors

2
Number of arrays

1
Total gross area

4.54
Total aperture area

4.32
Total absorber area

4.2
Tilt angle (hor.=0°, vert.=90°)
°
35
Orientation (E=+90°, S=0°, W=-90°)
°
0
Collector field yield [Qsol]
kWh
3,897.1
Irradiation onto collector area [Esol]
kWh
8,873.4
Collector efficiency [Qsol / Esol]
%
43.9
Direct irradiation after IAM
kWh
5,489

Overview solar thermal energy (annual values)
Collector area
4.5 m²
Solar fraction total
65.6%
Total annual field yield
3,897.1 kWh
Collector field yield relating to gross area
858.4 kWh/m²/Year
Collector field yield relating to aperture area
902.1 kWh/m²/Year
Max. energy savings
4,102.2 kWh
Max. reduction in CO₂ emissions
2,200.4 kg

Meteorological data-Overview
Average outdoor temperature
18.3 °C
Global irradiation, annual sum
1,807 kWh/m²
Diffuse irradiation, annual sum
633.5 kWh/m²

Hot water demand
Constant
Volume withdrawal/daily consumption
l/d
301.9
Temperature setting
°C
50
Energy demand [Qdem]
kWh
4,057
Storage tank Thermosiphon tank
Thermosiphon (horizontal, coat he, electric resistance)
Volume
l
300
Height
m
1.89
Material

Stainless steel
Insulation

Polyurethane foam
Thickness of insulation
mm
55
Heat loss
kWh
309.9
Connection losses
kWh
295.6

نمودار 4-13 : سهم خورشیدی سیستم در ماه های مختلف سال در استان البرز (شهر کرج)

نمودار 4-14 : جریان انرژی در در استان البرز (شهر کرج)
4-5-3- نتايج حاصل از تحلیل اقتصادی استان البرز
Year
Capital Cost
Fuel Saving
Parasitic Cost
Solar saving
Present worth of solar saving
Cumulative solar

پایان نامه
Previous Entries استان اردبیل، آذربایجان غربی، شهر ارومیه Next Entries استان ایلام، تحلیل اقتصادی، خلیج فارس