، تازه‌ای، زمان‌هایی

دانلود پایان نامه ارشد

یا معادن و کارهای پر خطر به یقین با کار در مزارع و یا کارگاه های دارای فعالیت‌های آسان و کم خطر حتماً متفاوت بوده و این تفاوت در مزد پایه باید در نظر گرفته شود. متأسفانه این معیارها در لایحه وزارت کار از میان برداشته شده است. شرط تازه‌ای که در تعیین حداقل دستمزد برقرار شده است شرایط اقتصادی کشور است که معنای آن این است که شورای عالی کار می‌تواند در زمان‌هایی که کشور دچار بحران‌های مالی – اقتصادی است حداقل دستمزد به دو صورت تعیین کند:
الف- حد اقل دستمزد افزایش نداشته باشد.

پایان نامه
Previous Entries قانون کار، حل اختلاف، تأمین اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ساختار روایت، پدیده های طبیعی، طبیعت گرایی