، البيت، عليهم‌السلام

دانلود پایان نامه ارشد

دارد که يکي از آنها بهترين مردم است و قبر ديگري که بدترين مردمان بود و اين مايه عبرت است.
2-اگر انسان پليدي در کنار انسان پاکي دفن شود هيچ چيزي عايدش نمي‌شود و همچنين هيچ ضرري از طرف آن فرد پليد متوجه آن فرد پاک نمي‌شود.
در پس پرده اين دشمني دلايل ديني در زمينه عشق به اهل البيت عليهم‌السلام و انکار حقانيت غاصب بودن خلافت عباسيان وجود دارد و از اينجاست که‌ مي‌بينيم که هجاي دعبل در قبال خلفاي هم ع

پایان نامه
Previous Entries ساختار متن Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره آل محمد (ص)، ترجمه متون، کمال مطلق