“، ، اميد

دانلود پایان نامه ارشد

راستي پيش آر يا خاموش کن

وانگهان رحمت ببين و نوش کن

(3/752)
“رسول – عليه السّلام – گفت که ” بيشتر خطاهاي بني آدم اندر زبان ويست و گفت خبر دهم شما را از آن آسانترين عبادت ها: زبان خاموش داشتن و خوي نيکو ” و گفت : “هرکه به حق تعالي و به قيامت اميد دارد، گو جز نيکوئي مگو يا خاموش باش” “. 53
گفت حق که کژ مجنبان گوش و دُم

يَنفَعَنَّ الصَّادِقِينَ صِدقُهُم 54

(3/740)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره عملکرد شرکت، دانش آشکار، بهبود عملکرد Next Entries مقاله درمورد دانلود بهداشت روان، انتخاب رشته، آموزش مهارت